SK (N)
 

Zdvojkoľajnenia - Trať družby

 
 Dvaja muži v pracovnom pri vŕtaní skál pneum. vŕtačkou v skalnej stene. Text: Míneri navŕtavajú diery v kameňolome ČSD Skládaná Skala v výške 110 m na Trati Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 132 x 124

Dvaja muži v pracovnom pri vŕtaní skál pneum. vŕtačkou v skalnej stene. Text: Míneri navŕtavajú diery v kameňolome ČSD Skládaná Skala v výške 110 m na Trati Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 132 x 124

Dvaja muži v pracovnom pri vŕtaní skál pneum. vŕtačkou v skalnej stene. Text: Míneri navŕtavajú diery v kameňolome

 Dvaja vŕtači pri navŕtavaní skalného svahu pneumatickou vŕtačkou. Text: Míneri pri navŕtavaní dier do skál na stavbe Trate Družby. Foto: Kľučka, cca 1955. 125 x 122

Dvaja vŕtači pri navŕtavaní skalného svahu pneumatickou vŕtačkou. Text: Míneri pri navŕtavaní dier do skál na stavbe Trate Družby. Foto: Kľučka, cca 1955. 125 x 122

Dvaja vŕtači pri navŕtavaní skalného svahu pneumatickou vŕtačkou. Text: Míneri pri navŕtavaní dier do skál na sta

 Estrádny orchester a zmiešaný spevácky zbor počas vystúpenia. Text: Trať Družby - Spišské Vlachy. Anon., cca 1950. 164 x 122

Estrádny orchester a zmiešaný spevácky zbor počas vystúpenia. Text: Trať Družby - Spišské Vlachy. Anon., cca 1950. 164 x 122

Estrádny orchester a zmiešaný spevácky zbor počas vystúpenia. Text: Trať Družby - Spišské Vlachy. Anon., cca 1950.

 Kameňolom, dole baraky, priemysel. a adm. budovy, sklad dreva, koľajisko s otvor. a ploš. vozňami, trať. koľaj s mech. návest., prac. drážka a rieka. Text: Rekonštr. Trate Družby, kameňolom Skládaná Skala. Anon., cca 1950. 143 x 123

Kameňolom, dole baraky, priemysel. a adm. budovy, sklad dreva, koľajisko s otvor. a ploš. vozňami, trať. koľaj s mech. návest., prac. drážka a rieka. Text: Rekonštr. Trate Družby, kameňolom Skládaná Skala. Anon., cca 1950. 143 x 123

Kameňolom, dole baraky, priemysel. a adm. budovy, sklad dreva, koľajisko s otvor. a ploš. vozňami, trať. koľaj s mech.

 Lanový pásový bager so znakom Škoda pri nakladaní materiálu do dreven. huntíkov v hlinitom záreze. V diaľke postavičky ľudí a kopec. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 124 x 131

Lanový pásový bager so znakom Škoda pri nakladaní materiálu do dreven. huntíkov v hlinitom záreze. V diaľke postavičky ľudí a kopec. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 124 x 131

Lanový pásový bager so znakom Škoda pri nakladaní materiálu do dreven. huntíkov v hlinitom záreze. V diaľke postavi

 Lyžica lanového bagra nakladá plech. huntíky. Vzadu motor. rušník. V pozadí kopec. Text: Trať Družby, cca 1950. 123 x 130

Lyžica lanového bagra nakladá plech. huntíky. Vzadu motor. rušník. V pozadí kopec. Text: Trať Družby, cca 1950. 123 x 130

Lyžica lanového bagra nakladá plech. huntíky. Vzadu motor. rušník. V pozadí kopec. Text: Trať Družby, cca 1950. 123

 Lyžica lanového bagra, plechové huntíky. Vpredu motor. rušník. V pozadí kopec. Anon., cca 1950. 160 x 125

Lyžica lanového bagra, plechové huntíky. Vpredu motor. rušník. V pozadí kopec. Anon., cca 1950. 160 x 125

Lyžica lanového bagra, plechové huntíky. Vpredu motor. rušník. V pozadí kopec. Anon., cca 1950. 160 x 125

 Motor. vozík s troma prívesmi na koľaji bez štrku na holej pláni. Pod násypom prac. drážka a obyt. domy. Ľudia v prac. i v rovnošatách. Text: Rekonštrukcia Trate Družby. Anon., cca 1950. 118 x 80

Motor. vozík s troma prívesmi na koľaji bez štrku na holej pláni. Pod násypom prac. drážka a obyt. domy. Ľudia v prac. i v rovnošatách. Text: Rekonštrukcia Trate Družby. Anon., cca 1950. 118 x 80

Motor. vozík s troma prívesmi na koľaji bez štrku na holej pláni. Pod násypom prac. drážka a obyt. domy. Ľudia v pr

 Motorový rušník s rušňovodičkou ťahá plechové huntíky ložené zeminou. V pozadí lanový báger. Text: Rekonštrukcia Trate družby. Anon., cca 1950. 167 x 110

Motorový rušník s rušňovodičkou ťahá plechové huntíky ložené zeminou. V pozadí lanový báger. Text: Rekonštrukcia Trate družby. Anon., cca 1950. 167 x 110

Motorový rušník s rušňovodičkou ťahá plechové huntíky ložené zeminou. V pozadí lanový báger. Text: Rekonštru

 Plechový huntík zdvíhaný žeriavom. Pridržiava robotník v pracovnom, druhý sa prizerá. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 125 x 180

Plechový huntík zdvíhaný žeriavom. Pridržiava robotník v pracovnom, druhý sa prizerá. Text: Trať Družby. Anon., cca 1950. 125 x 180

Plechový huntík zdvíhaný žeriavom. Pridržiava robotník v pracovnom, druhý sa prizerá. Text: Trať Družby. Anon., c

 Plechový huntík zdvíhaný žeriavom. Text: Rekonštrukcia Trate Družby. Anon., cca 1950. 125 x 178

Plechový huntík zdvíhaný žeriavom. Text: Rekonštrukcia Trate Družby. Anon., cca 1950. 125 x 178

Plechový huntík zdvíhaný žeriavom. Text: Rekonštrukcia Trate Družby. Anon., cca 1950. 125 x 178

 Plechový huntík zdvíhaný žerivom. Traja robotníci sa prizerajú. Text: Rekonštrukcia Trate družby. Anon., cca 1950. 123 x 178

Plechový huntík zdvíhaný žerivom. Traja robotníci sa prizerajú. Text: Rekonštrukcia Trate družby. Anon., cca 1950. 123 x 178

Plechový huntík zdvíhaný žerivom. Traja robotníci sa prizerajú. Text: Rekonštrukcia Trate družby. Anon., cca 1950.

 Pohľad cez hlavy poslucháčov na konferenciéra a estrádny orchester so zmiešaným zborom. Text: Trať Družby - Spišské Vlachy. Anon., cca 1950. 175 x 122

Pohľad cez hlavy poslucháčov na konferenciéra a estrádny orchester so zmiešaným zborom. Text: Trať Družby - Spišské Vlachy. Anon., cca 1950. 175 x 122

Pohľad cez hlavy poslucháčov na konferenciéra a estrádny orchester so zmiešaným zborom. Text: Trať Družby - Spišsk

 Pohľad z výšky na štrkovňu s prac. drážkami, nákladiskom, jednokoľaj. traťou, riekou a cestou. Text: Rekonštr. Trate Družby, kameňolom Skládaná Skala. Foto: Kľučka, cca 1950. 124 x 133

Pohľad z výšky na štrkovňu s prac. drážkami, nákladiskom, jednokoľaj. traťou, riekou a cestou. Text: Rekonštr. Trate Družby, kameňolom Skládaná Skala. Foto: Kľučka, cca 1950. 124 x 133

Pohľad z výšky na štrkovňu s prac. drážkami, nákladiskom, jednokoľaj. traťou, riekou a cestou. Text: Rekonštr. Tr

 Robotník páčom posúva dvojnápr. uhliak pod násypkou štrkového drviča na Skladanej skale. Vedľa nízkostenný vozeň. Anon., cca 1950. 83 x 112

Robotník páčom posúva dvojnápr. uhliak pod násypkou štrkového drviča na Skladanej skale. Vedľa nízkostenný vozeň. Anon., cca 1950. 83 x 112

Robotník páčom posúva dvojnápr. uhliak pod násypkou štrkového drviča na Skladanej skale. Vedľa nízkostenný voze

 Robotník v civile pri preváž. materiálu v drev. fúriku cez prac. drážku. Ďalšia prac. drážka, plech. huntíky a trojuhol. drev. značka. Text: Trať Družby. Fot: ČSD, cca 1950. 128 x 78

Robotník v civile pri preváž. materiálu v drev. fúriku cez prac. drážku. Ďalšia prac. drážka, plech. huntíky a trojuhol. drev. značka. Text: Trať Družby. Fot: ČSD, cca 1950. 128 x 78

Robotník v civile pri preváž. materiálu v drev. fúriku cez prac. drážku. Ďalšia prac. drážka, plech. huntíky a t

 Skup. mladých mužov a žien pri ruč. premiest. štrku v dvojkoľ. trati. Text: Mládež zo škôl prišla na brigádu v úseku Kraľovany - Ružomberok na Trati Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 170 x 122

Skup. mladých mužov a žien pri ruč. premiest. štrku v dvojkoľ. trati. Text: Mládež zo škôl prišla na brigádu v úseku Kraľovany - Ružomberok na Trati Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 170 x 122

Skup. mladých mužov a žien pri ruč. premiest. štrku v dvojkoľ. trati. Text: Mládež zo škôl prišla na brigádu v

 Skup. mladých mužov a žien pri ruč. premiest. štrku v dvojkoľ. trati. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 170 x 122 (miesto zhodné s obr. 7147)

Skup. mladých mužov a žien pri ruč. premiest. štrku v dvojkoľ. trati. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 170 x 122 (miesto zhodné s obr. 7147)

Skup. mladých mužov a žien pri ruč. premiest. štrku v dvojkoľ. trati. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 1

 Skup. mladých robotníkov pri ručn. zrovn. pláne pri jednokoľ. prevádzk. trati na úpätí kopca, prac. drážka, drev. hunt., PZZ Trojlístok, stráž. dom. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, ca 1950. 128 x 82

Skup. mladých robotníkov pri ručn. zrovn. pláne pri jednokoľ. prevádzk. trati na úpätí kopca, prac. drážka, drev. hunt., PZZ Trojlístok, stráž. dom. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, ca 1950. 128 x 82

Skup. mladých robotníkov pri ručn. zrovn. pláne pri jednokoľ. prevádzk. trati na úpätí kopca, prac. drážka, drev.

 Skup. mužov a žien v civile pri ruč. úpravách terénu pri dvojkoľ. trati pod dozorom muža v železn. rovnošate. Vedľa prac. drážka. Text: Trať družby. Anon., cca 1950. 167 x 122

Skup. mužov a žien v civile pri ruč. úpravách terénu pri dvojkoľ. trati pod dozorom muža v železn. rovnošate. Vedľa prac. drážka. Text: Trať družby. Anon., cca 1950. 167 x 122

Skup. mužov a žien v civile pri ruč. úpravách terénu pri dvojkoľ. trati pod dozorom muža v železn. rovnošate. Ved

 Skup. mužov a žien v civile pri zbieraní ruč. náradia po práci na dvojkoľ. trati pod dozor. muža v železn. rovnošate. Vedľa prac. drážka. Text: Trať družby. Anon., cca 1950 167 x 122

Skup. mužov a žien v civile pri zbieraní ruč. náradia po práci na dvojkoľ. trati pod dozor. muža v železn. rovnošate. Vedľa prac. drážka. Text: Trať družby. Anon., cca 1950 167 x 122

Skup. mužov a žien v civile pri zbieraní ruč. náradia po práci na dvojkoľ. trati pod dozor. muža v železn. rovnoša

 Skup. mužov a žien v prac. pri ručn. zrovnáv. svahu pri jednokoľ. trati v horskej kraj.; prac. drážka (miesto zhod. s obr. 7138). Text: Brig. mládeže na Trati Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 112 x 82

Skup. mužov a žien v prac. pri ručn. zrovnáv. svahu pri jednokoľ. trati v horskej kraj.; prac. drážka (miesto zhod. s obr. 7138). Text: Brig. mládeže na Trati Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 112 x 82

Skup. mužov a žien v prac. pri ručn. zrovnáv. svahu pri jednokoľ. trati v horskej kraj.; prac. drážka (miesto zhod. s

 Skup. robotn. pri ruč. zemných prácach v hlinitom záreze, prac. drážka s plech. huntíkmi a motor. rušňom. Text: Stavba Trate Družby, pracovné brigády v Solákovom záreze. Foto: Kľučka, cca 1950. 125 x 123

Skup. robotn. pri ruč. zemných prácach v hlinitom záreze, prac. drážka s plech. huntíkmi a motor. rušňom. Text: Stavba Trate Družby, pracovné brigády v Solákovom záreze. Foto: Kľučka, cca 1950. 125 x 123

Skup. robotn. pri ruč. zemných prácach v hlinitom záreze, prac. drážka s plech. huntíkmi a motor. rušňom. Text: Sta

 Skup. robotníkov pod dozor. muža v železn. rovnošate pri ručn. zrovn. svahu nad jednokoľ. traťou. Prac. drážka, plech. huntíky. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 152x110

Skup. robotníkov pod dozor. muža v železn. rovnošate pri ručn. zrovn. svahu nad jednokoľ. traťou. Prac. drážka, plech. huntíky. Text: Trať Družby. Foto: Kľučka, cca 1950. 152x110

Skup. robotníkov pod dozor. muža v železn. rovnošate pri ručn. zrovn. svahu nad jednokoľ. traťou. Prac. drážka, ple

 Skup. robotníkov pri ruč. zemn. prácach v hlin. záreze, prac. drážka s pech. huntíkmi. Text: Pracovné brigády na trati Družby pracujú v záreze Solákovom v úseku Spišská Nová Ves - Spišské Vlachy. Foto: ČSD, cca 1950. 120 x 82

Skup. robotníkov pri ruč. zemn. prácach v hlin. záreze, prac. drážka s pech. huntíkmi. Text: Pracovné brigády na trati Družby pracujú v záreze Solákovom v úseku Spišská Nová Ves - Spišské Vlachy. Foto: ČSD, cca 1950. 120 x 82

Skup. robotníkov pri ruč. zemn. prácach v hlin. záreze, prac. drážka s pech. huntíkmi. Text: Pracovné brigády na tr

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky