SK (N)
 

T 444.0060

 

Rušeň T 444.0060 (Turčianske strojárne Martin, výrobné číslo 40-00066, rok výroby 1963) je predstaviteľom radu, ktorý bol navrhnutý do roku 1959 konštrukčnou kanceláriou ČKD pre dopravu osobných a nákladných vlakov na vedľajších tratiach s povoleným nápravovým tlakom 14 t. Ide o kapotový rušeň s postrannými ochozmi a so stredovou vyvýšenou kabínou rušňovodiča. Hlavný rám je vyhotovený ako zvarenec s dvoma hlavnými pozdĺžnikmi, čelníkmi a nosnými priečkami. Nádrž je súčasťou rámu a v strednej časti ho vystužuje. Dvojnápravové podvozky vedú dvojkolia prostredníctvom kyvných ramien s pružinami v osi dvojkolesia. Skriňa je na podvozkoch uložená prostredníctvom závesiek, prenos pozdĺžnych síl zabezpečujú ojnice. Rušeň je poháňaný dvanásťvalcovým preplňovaným vznetovým motorom K 12 V 170 DR prostredníctvom trojmeničovej hydrodynamickej prevodovky s redukciou a reverzom ČKD H 650 Lr a kardanových hriadeľov. Počas rokov 1962 - 1965 bolo v Turčianskych strojárňach Martin vyrobených dovedna 172 rušňov - okrem dvoch prototypov vyrobených roku 1959 v ČKD Praha. Z tohto počtu bolo 111 rušňov vyrobených pre ČSD, zvyšných 61 strojov bolo určených pre vlečky. Na tratiach ŽSR tento rad doslúžil koncom 90. rokov 20. stor. Predmetný motorový rušeň T 444.0060 (po 1.1.1988 označený 725.060-8) bol prevzatý zástupcami Správy Východnej dráhy dňa 31.10.1963. Bol pridelený rušňovému depu Nové Zámky, ktoré ho prevzalo do prevádzky 5.11 1963. Pôvodný protokol o TBS rušňa T 444.0060 sa nezachoval, preto bol vystavený duplikát podľa protokolu rušňa T 444.0055. Zábehová skúška rušňa bola vykonaná 25.10.1963 na trati Martin – Štrba a späť. V novembri roku 1968 bol rušeň predisponovaný do rušňového depa Bratislava. Dňa 24.2.1969 došlo k násilnému poškodeniu rušňa. Po oprave bol do prevádzky nasadený v marci 1971. Rušňové depo Bratislava hlavné ho nasadzovalo do prevádzky až do roku 1992. Dňa 8.8.1992 bol prevzatý do evidencie MDC a 15.8.1992 bol prevzatý aj fyzicky v RD Bratislava východ. V novembri 2002 bola v OKV Vrútky na rušni začatá oprava do prevádzkyschopného stavu s uvedením do pôvodnej podoby, ktorá bola ukončená začiatkom marca 2003. 7.3.2003 bol rušeň presunutý do depa Bratislava východ, kde je aj umiestnený v priestoroch budovaného Národného železničného parku. Je používaný pre potreby Múzejno-dokumentačného centra a je udržovaný vlastnými silami pracovníkmi MDC.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky