SK (N)
 

Ci 32 KKStB, r. v. 1917 (4-2320)

 

Predmetný dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom 8 m (výrobca Kopřivnice, rok výroby 1917, výrobné číslo 33 340) je pokračovaním vývoja rakúskeho vozňového typu charakteristického architektonického riešenia s klenutou strechou, zníženou nad plošinou a dvojitými oknami. Tento typ vznikol už roku 1895 pre potreby viedenskej mestskej železnice – vtedy však iba s rázvorom 5,0 m. Vo veľmi pokročilej konštrukčnej podobe, blízkej konečnej úprave, ich objednávala rakúska Južná dráha a StEG od roku 1901, zatiaľ však s rázvorom 7,5 m a 7,6 m. KKStB realizovala objednávky takých vozňov od roku 1902, avšak už s rázvorom 8,0 m. Zachovaný vozeň predstavuje poslednú realizáciu tohto typu - sériu vozňov KKStB skupiny If z rokov 1917 - 1918 (tieto vozne patrili do číselného intervalu Ci 32-000 – Ci 32-354). Vozne majú hmotnosť 17 t. Usporiadanie lavíc bolo 3-2, (u čelných dverí bez WC 2-2). WC je umiestnené na konci vozňa, oproti nemu sú 2 miesta. Celkom bol teda počet sedadiel 62. Predmetný vozeň bol z výroby označený ako Ci 32-129, ČSD mu najskôr pridelili číslo Ci 4-2320 a pravdepodobne po roku 1956 číslo Ci 4-7635 (všetky čísla sú vyrazené na ráme vozňa). Doslúžil roku 1990 ako pracovný vozeň SV 64 478 Železničného staviteľstva Praha. Od roku 2008 prebiehala na vozni rekonštrukcia do prevádzkyschopného stavu. V súčasnosti je deponovaný v Tisovci a je zverený do starostlivosti Občianskemu združeniu Zubačka.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky