SK (N)
 

L ČSD, r. v. cca 1945 (L 516585)

 

Nákladný vozeň L 516585 ČSD (r. v. cca 1945, výrobca a výrobné číslo je neurčené), resp. L 2-15585 ČSD je dvojnápravový izotermický vozeň s konštrukciou spodku z navzájom zvarených oceľových valcovaných profilov, rázvorom 7,0 m, vlastnou váhou 15,6 t a ložnou váhou 15,75 t. Kostra skrine je oceľová. Vonkajší obklad skrine s dvoma pármi krídlových dverí (využívajúcich celú výšku bočnice) je vyhotovený zo zvislo uložených perejok z mäkkého dreva. Vnútorný obklad skrine je vyhotovený z perejok uložených vodorovne. Ten je ďalej vnútra vozňa pokrytý pozinkovaným plechom, v špárach zaspájkovaným. Priestor medzi dvoma drevenými obkladmi je vyplnený izolačným materiálom. Dvojitá podlaha vozňa je zhotovená z priečne uložených fošní. Pôvodne bola podlaha pokrytá poinkovaným plechom, v stykoch zaspájkovaným, ten však je v súčasnosti odstránený. Kostra strechy je vyhotovená z profilovej valcovanej oceli a vonkajším krytom z pozinkovaného plechu. V oboch bočniciach je v ich horných rohoch umiestnený otvor s vekom na vkladanie ľadu (vozeň nemal zvláštne komory na ľad; priestory na ľad boli oddelené od ložného priestoru drevenými prepážkami z 3 drevených vodorovných trámcov a zvislými lištami pripevnenými k trámcom drôtnkami – tieto zariadenia sa však na vozni nezachovali). Pre zavesovanie mäsa slúžili priečniky z pozinkovanej ocele a háky (zachovali sa však iba pozdĺžne kovové nosníky). Vozeň pravdepodobne nemal zvláštne ventilačné zariadenie. Prostredníctvom listových pružníc a jednodielnych klzných ložísk, vedených lisovanými rázsochami vozeň spočíva na nápravách s valcovanými obručovými kolesami. Nárazníky sú rúrové s kruhovým tvarom tanierov. Tiahlo vozňa je priebežné. Vozeň je vystrojený tlakovou brzdou sústavy Hildebrand-Knorr. Pôvodne mal vozeň i potrubie parného kúrenia, ktoré sa však nezachovalo. Ide o špeciálny železničný vozeň, určený pre prepravu mäsa, ktoré vyžaduje pre zachovanie svojich hodnôt chlad (okolo 5 °C) a ventiláciu vzduchu. V porovnaní s vozňami na prepravu piva majú väčší zásobník ľadu, keďže jeho spotreba je vyššia (straty spôsobené výmenou vzduchu vo vozni, nižšia požadovaná teplota). Vzhľadom na brzdový výstroj vozňa, jeho zaradenie do vozňovej skupiny 6 (vozne ČSD dodávané podľa typu Nemeckých štátnych dráh), vzhľadom na zvarovanú konštrukciu vozňa i vzhľadom na skutočnosť, že ČSD po 2. svetovej vojne neobjednávali vozne tohto typu, možno usudzovať na dobu vzniku predmetného vozňa niekedy počas 2. svetovej vojny. Obhliadkou vozňa bolo pevne stanovených 10 z 12 číslic dvanásťmiestneho číselného označenia vozňa, pričom pôvodná kontrolná číslica bola 5 (vyrazená na pozdĺžniku) a neskôr 2 (zreteľne prepísaná na farbenom nápise na ľavej strane pozdĺžniku), teda xy 54 8056 578-5 alebo 2. Pôvodnej kontrolnej číslici „5“ zodpovedá dvanásťmiestne označenie vozňa 01 54 80 56 578-5 (vozeň zaradený do vozňového spoločenstva EUROP, POOL, OPW, s normálnou sadzbou nájomného, podľa podmienok RIV a PPV, s pevným rozchodom 1435 mm, vozeň spĺňajúci podmienky RIV a PPV) alebo i 27 54 80 56 578-5 (vozeň nezaradený do vozňového spoločenstva, s normálnou sadzbou nájomného podľa podmienok RIV a PPV, s pevným rozchodom 1435 mm, vozeň spĺňajúci iba podmienky PPV). Neskôr bol vozeň preznačený na 20 54 80 56 578-2 (vozeň nezaradený do vozňového spoločenstva s normálnou sadzbou nájomného podľa podmienok RIV a PPV, vozeň nespôsobilý na medzinárodnú prepravu). Podľa publikácie Nečasová, K.: Mezinárodní jednotné označení železničních nákladních vozů; číslování vozů. NADAS, Praha 1968 ide jeden z chladiacich vozňov ČSD zaradených do štyristokusovej skupiny vozňov v číselnom intervale 80 56 000 až 80 56 199 a 80 56 500 až 80 56 699, bez komôr na ľad a podlahových roštov, s ložnou plochou väčšou ako 22 m2 a pôvodným vozňovým radom L. Vozeň je v súčasnosti uložený v depozitári MDC Bratislava východ.


VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky