SK
 

Nové vozidlá v zbierkach Múzejno-dokumentačného centra

 

Začiatkom marca 2016 sa podarilo obohatiť zbierku Múzejno-dokumentačného centra ŽSR o niekoľko zástupcov typov železničných vozidiel, ktoré boli v minulosti typickými pre železničnú prevádzku na Slovensku. Cesta k takémuto kroku však nebola jednoduchá.
Zbierkotvorba MDC v oblasti koľajových vozidiel sa výrazne skomplikovala rozdelením ŽSR k 1. januáru 2002. Dovtedy bolo možné získavať vozidlá na základe vnútropodnikového prevodu medzi jednotlivými organizačnými zložkami. Avšak v danom čase boli viaceré rady rušňov a vozňov v prevádzke nenahraditeľné a nebolo možné ochudobniť prevádzkovú potrebu ich prevedením do zbierok múzea. Situácii nepomohlo ani následné rozdelenie Železničnej spoločnosti, a.s. na osobného a nákladného dopravcu vroku 2005. A práve v majetku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. skončili tie vozidlá, ktoré v zbierke chýbali.
Tento stav sa podarilo zmeniť v roku 2015. Vďaka pochopeniu a nadšeniu predstaviteľov vedení Železničnej spoločnosti Cargo Slovkia, a.s. a Železníc Slovenskej republiky sa podarilo nájsť riešenie, ktorého výsledkom je obohatenie zbierky Múzejno-dokumentačného centra o nasledujúce vozidlá:

- elektrický rušeň 140.001-9 (E 499.001)
- motorový rušeň 710.002-7 (T 334.002)
- motorový rušeň 721.079-2 (T 458.1079)
- motorový rušeň 721.105-5 (T 458.1105)
- motorový rušeň 751.201-5 (T 478.1201) dovtedy prenajatý a prevádzkovaný Albatros klubom
   Bratislava
- motorový rušeň 753.109-8 (T 478.3109) dovtedy prenajatý a prevádzkovaný Klubom historickej
   techniky pri rušňovom depe Zvolen
- motorový rušeň 771.052-8 (T 669.1052)
- 6 vozňov Baa-k (pôvodne Ce/Be ČSD)
- nádržkový vozeň Rah (pôvodne Ra 8-84082)
- 2 vysokostenné vozne Es
- nízkostenný vozeň Ks
- krytý vozeň Gbqs

Po dotiahnutí všetkých náležitostí zmluvného vzťahu (odpredaja) boli počas prvých marcových dní vozidlá fyzicky prevzaté v miestach ich deponovania a následne vo väčšine prípadov z týchto miest odvezené.

Vďaka kladnému prístupu predstaviteľov Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. boli na odpredaj vytipované vozidlá v dobrom technickom stave, čo dáva záruku, že sa s nimi budeme môcť skôr, či neskôr stretnúť na nostalgických vlakoch.


Konvoj vozidiel prevzatých v rušňovom depe Žilina


Na presune získaných vozidiel sa aktívne podielal aj jeden zo získaných rušňov - T 478.1201


Do zbierok múzea sa podarilo získať aj prvú vyrobenú "Bobinu" E 499.001


Zbierku MDC obohatil aj trojnápravový rušeň pôvodne označený T 334.002


Štvornápravový nádržkový vozeň z roku 1958 pôvodne označený Ra 8-84082 bol dlhé roky odstavený v rušňovom depe Žilina


Jedným zo získaných nákladných vozňov bol vysokostenný vozeň radu Es


Jedna zo získaných "Ťapiek" 721.105-5 (pôvodne T 458.1105) bola prevzatá v Čiernej nad Tisou


V Čiernej nad Tisou bol do zbierok prevzatý aj "Čmeliak" 771.052


Na presune vozidiel z Čiernej nad Tisou sa podieľal aj Spolok Výhrevne Vrútky so zvereným rušňom E 499.047


Druhý rušeň radu 721 inventárneho čísla 079 bol niekoľko rokov odstavený v obvode rušňového depa Prievidza

  Zatiaľ nebol pridaný žiadny príspevok. Pridajte ho ako prvý.
 

VyhľadávaniePrezentáciaČlánkySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

02.04.2017 Za gotickým Spišom
21.04.2017 Katka 2017 (trvá do 24.04.2017)
21.04.2017 Štiavnický Nácko ide do sveta
22.04.2017 Rušňoparáda 2017 (trvá do 23.04.2017)
30.04.2017 Turistická jazda pre verejnosť


Aktuálne plagáty
Linky na iné stránkyNeprehliadnite

Múzejno-dokumentačné centrum je na FaceBook-u. Pridajte sa k nám aj vy.