SK
 

Ozubnicová železnica Tisovec - Pohronská Polhora

 

Cieľom tohto ideového zámeru je podporiť turistický ruch v brezniansko - tisoveckej oblasti Slovenského Rudohoria vytvorením významnej turistickej atrakcie v podobe zavedenia občasnej prevádzky parných vlakov na normálnerozchodnom ozubnicovom úseku Pohronská Polhora - Bánovo trate Podbrezová - Brezno - Tisovec.

Normálnerozchodná železnica Brezno - Tisovec bola postavená roku 1896 súkromnou železničnou spoločnosťou pre zdokonalenie spojenia medzi železiarňami v Podbrezovej a Tisovci. Najvyšší bod trate v stanici Zbojská trať dosahovala stúpaním až 51 o/oo. Na tento účel bol v úseku Pohronská Polhora - Bánovo použitý ozubnicový systém Abt v celkovej dĺžke 15,777 km. V rokoch 1964 a 1965 sa síce uskutočnila úplná obnova celého ozubnicového úseku, ten sa však už nikdy nepoužil, pretože osobná doprava bola v tej dobe zabezpečovaná adhéznymi motorovými vlakmi a nákladná doprava nebola v súvislosti so zrušením železiarní v Tisovci roku 1966 obnovená. Ozubnicová časť zvršku železnice dodnes existuje v úplnom a prakticky neopotrebovanom stave. Dodnes sa v Európe zachovali iba dve ozubnicové železnice normálneho rozchodu (druhou je česká trať Tanvald - Kořenov z roku 1902 s dĺžkou ozubnicového úseku 6,652 km)

Štyri ozubnicovo-adhézne parné rušne triedy T IVb 4281 - 4284 MÁV dodala rakúska lokomotívka Floridsddorf v rokoch 1896 - 1900. Na tejto železnici boli používané v pravidelnej osobnej doprave až do roku 1933, v nákladnej do roku 1955 a v doprave pracovných vlakov sporadicky až do začiatku 60. rokov 20. stor. Počas nasledujúcich desiatich rokov boli všetky zlikvidované.

Podobná ozubnicová železnica s normálnym rozchodom bola na území niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchie postavená roku 1908 v uhorskom Sedmohradsku medzi stanicami Káransébes - Örváralja (dnes Cáransébes - Subcetate v Rumunsku). Pre túto železnicu bolo takisto vo Floridsdorfe zakúpených 7 ozubnicovo-adhéznych rušňov triedy T IVc 4291 - 4297 MÁV. Tieto rušne sú vývojovým pokračovaním pôvodných strojov železnice Brezno - Tisovec a v hlavných črtách sa im podobajú. Po zastavení prevádzky na rumunskej ozubnicovej železnici roku 1978 bolo niekoľko týchto rušňov odstavených v priestoroch depa Subcetate, kde prežili v relatívne kompletnom stave až do roku 2002. Vzhľadom na organizačné zmeny prebiehajúce na rumunských železniciach vzniklo v priebehu roku 2002 akútne riziko, že dlhodobo odstavené rušne budú zlikvidované. Pod tlakom hroziaceho nebezpečenstva z omeškania sa vďaka sponzoringu p. Ing. Bodo Hauswalda a s významnou podporou Čiernohronskej železnice, n.o. Čierny Balog podarilo získať a dopraviť na Slovensko dva z ohrozených rušňov (T IVc 4293 a 4296). V súčasnosti sú obidva rušne zaradené do zbierok MDC.

Konkrétnym cieľom projektu je zavedenie turistickej prevádzky historických parných vlakov s kapacitou do 300 miest na trati Podbrezová - Brezno - Tisovec. Skutočnosť, že tento vlak musí v úseku Pohronská Polhora - Zbojská, resp. Bánovo - Zbojská ísť ako tlačený rýchlosťou do 12 km/hod, ponúka nevšedný zážitok z jazdy na prvom tlačenom vozni. Preto náš projekt predpokladá, že na oboch koncoch súpravy bude zaradený špeciálny vyhliadkový vozeň s presklením časti strechy a s nepostrádateľnou možnosťou poskytovať jednoduché občerstvenie. Pre realizáciu tohto cieľa je nevyhnutné:

  • 1. sprevádzkovať jeden z parných rušňov (druhý bude využitý ako studený exponát v železničnej expozícii Múzea dopravy STM; súčasne bude slúžiť ako zásobáreň náhradných dielov pre pojazdný rušeň),
  • 2. použitím zachovaných pojazdov osobných dvojnápravových vozňov z medzivojnového obdobia postaviť dva vyhliadkové bufetové osobné vozne,
  • 3. vytvoriť v pôvodnom, dodnes zachovanom rušňovom depe Tisovec priestor na bezpečné odstavenie a ošetrenie parného rušňa a súpravy osobných vozňov (toto miesto musí zaručovať ochranu odstavených vozidiel pred vandalmi a podľa možnosti i vplyvom poveternosti, poskytovať možnosť otočiť parný rušeň, vyzbrojiť ho uhlím a vodou, ošetriť jeho spodok, demontovať jeho ozubnicový mechanizmus, vykonať jeho vymývanie a drobnejšie opravy; musí tu byť taktiež možné vyčistiť osobné vozne, doplniť ich vodou a dobíjať ich akumulátory),
  • 4. doplniť demontovaný nájazdový blok a ozubnicové hrebene pri výhybni Zbojská, upraviť úsek Hronec - Podbrezová - Brezno - Tisovec na možnosť jazdy ozubnicového parného rušňa s namontovaným ozubnicovým mechanizmom a zabezpečiť možnosť obehnutia súpravy vo výhybni Zbojská

Okrem toho treba vytvoriť priamo v žst. Tisovec možnosť ubytovať primeraný počet návštevníkov, špeciálne sa zaujímajúcich o ozubnicovú parnú železnicu a vybudovať tu tiež malé regionálne železničné múzeum.

Počas roku 2005 sa podarilo v Brezne získať pre múzejné depo v Tisovci zauhľovací výťah Teudloff a točňu. Od roku 2005 prebieha oprava ozubnicového parného rušňa 40.006 CFR vo firme OKV Martin.

Fotogaléria


 
 

VyhľadávaniePrezentáciaProjektySponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

02.04.2017 Za gotickým Spišom
21.04.2017 Katka 2017 (trvá do 24.04.2017)
21.04.2017 Štiavnický Nácko ide do sveta
22.04.2017 Rušňoparáda 2017 (trvá do 23.04.2017)
30.04.2017 Turistická jazda pre verejnosť


Aktuálne plagáty
Linky na iné stránkyNeprehliadnite

Múzejno-dokumentačné centrum je na FaceBook-u. Pridajte sa k nám aj vy.